De raad en de provincie

Nu mocht ik dit jaar werkzaam zijn als interim-griffier bij een gemeente in een overzichtelijke provincie, de provincie Utrecht. Voor elke provincie is het lastig als midden bestuur, tussen gemeente en Rijk, te opereren.  De trend voor gemeenteraden is dat je vooral in contact behoort te zijn met je inwoners. Op zich geen nieuwe trend, want volksvertegenwoordiger waren de raadsleden allang voor de nieuwe Wet dualisering in 2002 van kracht werd. lees verder →

Gerelateerde berichten

Nieuws

Woonreferendum Rotterdam dreigt fiasco te worden

Het woonreferendum in Rotterdam lijkt af te stevenen op een fiasco. Rond 14.00 uur had slechts 7 procent van alle 497.540 stemgerechtigde Rotterdammers zijn of haar stem uitgebracht. lees verder →

Gerelateerde berichten

Intimidatieverbod Amsterdam

De boodschap is duidelijk: Amsterdam is helemaal klaar met intimidatie op straat. Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad een voorstel gestuurd om aanstootgevend gedrag, zoals uitjouwen van anderen, strafbaar te maken. lees verder →

Bron: 
NRC

Gerelateerde berichten

Motiemarkt, een opkomend fenomeen in de lokale democratie

Een motiemarkt betrekt burgers op een creatieve manier bij de besluitvorming van de gemeenteraad. Op een motiemarkt worden ideeën van bewoners door henzelf aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het is eigenlijk dus meer een ideeënmarkt, waar burgers en raadsleden met elkaar in gesprek gaan over de meest uiteenlopende ideeën. Raadsleden kunnen deze ideeën ‘adopteren’ en samen met de initiatiefnemer een bruikbare motietekst opstellen.
lees verder →

Gerelateerde berichten

'Veilige kunstgrasvelden vraagt actie gemeente'

Afgelopen week is de onrust over de gezondheid van kunstgrasvelden weer aangewakkerd. Uit onderzoek bleek dat 58 van 60 onderzochte kunstgrasvelden met rubbergranulaat kankerverwekkende stoffen bevatten. lees verder →

Bron: 
Emmen.nu

Gerelateerde berichten

Nieuwe afvalcontainer in Veendam

Vanmorgen reikte wethouder André Hammenga om 8.00 uur de eerste oranje container voor plastic, metaal en drankenkartons (PMD) uit. Vanaf 1 januari 2017 verandert ook in Veendam de afvalinzameling. Naast de komst van de oranje container wijzigt ook de inzamelfrequentie. lees verder →

Gerelateerde berichten

Voorstel burgerinitiatieven aangenomen

Vorige week heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het initiatiefvoorstel van raadslid Richard van Oevelen van Gemeentebelangen unaniem aangenomen. Doel van het voorstel was om de voorwaarden voor het indienen van een burgerinitiatief aanzienlijk te verminderen en te versoepelen om er zo voor te zorgen dat inwoners er daadwerkelijk gebruik van kunnen gaan maken. Dat is nu gerealiseerd! lees verder →

Bron: 
Telstar-online

Gerelateerde berichten

Discriminerende horecazaken 2 weken sluiten?

De PvdA, GroenLinks en de Haagse Stadspartij in de Haagse gemeenteraad willen dat horecazaken twee weken gesloten worden als er sterke aanwijzingen zijn dat er stelselmatig wordt gediscrimineerd aan de deur. lees verder →

Bron: 
Omroep West

Gerelateerde berichten

Breda 'Internationale Schakelstad'

Het positioneren van Breda als ‘Internationale Schakelstad’ gaat niet alleen over ligging, maar ook over een stad waar het goed werken en wonen is, in een groene en historische omgeving, waar mensen elkaar ontmoeten en kennis met elkaar uitwisselen. Het verhaal wordt zichtbaar in citymarketing, plannen en evenementen.(foto: spatuletail/Shutterstock.com) lees verder →

Bron: 
Breda.nieuws

Gerelateerde berichten

Raadsvergadering met mensen met een verstandelijke beperking

Het was dinsdagavond volle bak in de raadszaal van het gemeentehuis in Veenendaal. Dit keer geen raadsvergadering over de collegecrisis maar door en over mensen met een verstandelijke beperking die hulp willen in het stemhokje. Ook deden ze een beroep op de Veense bedrijven om daar te mogen komen werken. lees verder →

Gerelateerde berichten

Kust nog láng niet beschermd

De poging van de gemeente Noord-Beveland om met de bouw van een eigen 'Malibu' het onlangs gesloten Kustpact te omzijlen, laat zien hoezeer kustgemeenten tegen de bouwlobby en vooral zichzelf beschermd moeten worden, stelt lector Cees-Jan Pen. 'Bij eb zie je de ware omvang van de vervuiling'. lees verder →

Bron: 
Stadszaken

Gerelateerde berichten

Stoppen met Cultuurproject Den Haag

De gemeenteraad maakt zich grote zorgen over de kwaliteit en de mogelijk oplopende kosten van het onderwijs- en cultuurcomplex op het Spuiplein. Oppositiepartijen willen stoppen met het project. “Het is het juiste moment om te stoppen met het miljoenenbal”, vindt Groep de Mos. lees verder →

Bron: 
Den Haag fm

Gerelateerde berichten